Årsmötet hålls den 5 mars kl 20 i klubblokalen.

Klubbens medlemmar är välkomna.