Bältets färg markerar hur långt en elev nått i teknikinlärningen. Färgen har också en praktisk funktion när man tränar i en blandad grupp eftersom bältesfärgen på den man tränar med ger en ungefärlig uppfattning om hur mycket den personen kan.

Graderingssystemet är indelat i två system som kallas ”Mon” för ungdomar och ”Kyu” för vuxna. Båda systemen omfattar fem grader, från 5:e till 1:a mon/kyu. Det som skiljer Mon från Kyugraderna är att vissa tekniker är undantagna för ungdomarna.

För varje färg får man göra ett test där man visar att man lärt sig vad som krävs för den nivån.

Här är en översikt över de olika nivåerna och vad som krävs:

balte-vittVitt bälte 6 Kyu
Nybörjare använder vitt bälte. Inga förkunskaper krävs.

balte-gultGult bälte 5 Kyu
Till det gula bältet lär man sig mycket grundläggande (och viktiga) tekniker. Nästan alla försvar går ut på att komma loss/fri från ett angrepp. Dessutom börjar man öva förflyttnings- och falltekniker, bl a rullande fall framåt och bakåt.

De angrepp man tränar försvar mot är; grepp i handleder framifrån & bakifrån, struptag framifrån och bakifrån, struptag med armen bakifrån, struptag liggande på golvet, struptag mot vägg, omfamning framifrån, bakifrån och från sidan, slag och spark samt knivhugg framifrån.

balte-orangeOrange bälte 4 Kyu

Steget från gult till orange bälte är kanske det svåraste av alla steg. Nu lär man sig att fälla i nästan alla försvar och falltekniken blir också mer avancerad. Vidare lär man sig hur man fäller och gör kontrollgrepp på en angripare som slår, sparkar eller hugger med kniv. Grundrörelsen (när man fäller en angripare) görs i sidled. Förutom angreppen som är specificerade till gult bälte kommer nu följande nya angrepp; Tag i håret framifrån och bakifrån, kravattgrepp, tag för att skalla, tag i kläderna med en hand för att slå med den andra samt lyftförsök bakifrån.

balte-grontGrönt bälte 3 Kyu
En del teknikerna till det gröna bältet är rätt avancerade men många är också enkla att utföra. Nu ställs större krav på att man kan kombinera ihop tekniker som man har lärt sig sedan tidigare. D v s om en teknik inte fungerar, så växlar man direkt till en annan. Det är nu man börjar få in känslan för jiujitsu (mjuk teknik). Grundrörelsen görs runt. Förutom angreppen för gult och orange bälte introduceras nu följande nya angrepp; Transportgrepp, handledslåsning mot marken, dubbelnelson, kastförsök vid lyft bakifrån, knytnävshot, slag med påk samt pistolhot.

balte-blattBlått bälte 2 Kyu
Nu dyker det upp en del nya rörelsemönster och en del tekniker bygger på att man är lite mer offensiv än tidigare. Grundrörelsen görs framåt (bakåt för angriparen). Förutom angreppen för gult, orange och grönt bälte dyker nu följande angrepp upp; struptag på judovis, struptag med snara, halvnelson, tag i kläderna med en hand för att slå med den andra liggande på golvet, tag i ärm eller skuldra, kraggrepp, grepp i ett eller båda benen, knästöt, slag och stöt med stav, flera angripare som håller samt flera som slår och sparkar.

balte-bruntBrunt bälte 1 Kyu
Nu blir teknikerna ännu mer avancerade och kräver mer exakthet och timing eftersom en slarvigt utförd teknik kan orsaka onödiga skador på angriparen. Grundrörelsen görs bakåt (framåt för angriparen). Förutom angreppen för gult, orange, grönt och blått bälte introduceras nu följande angrepp; armstruptag sittande, armstruptag liggande, struptag med snara i stol, nedbrytning bakåt, gevärshot, slag med kedja, judokast, judo-fasthållning, judo-armlås, judo-halslås, flera som angriper med olika sorters vapen.

balte-svartDangrader
1 – 5 Dan Svart bälte
6 – 8 Dan Vit & Purpur(rött) bälte
9 -10 Dan Purpur(rött) bälte

Exakt vad som erfordras för varje Dan grad specificeras inte här men klart är att varje individ bedöms för sig. En sak är säker, ett svartbälte på denna nivån måste verkligen kunna alla de tekniker hon/han har lärt sig tidigare. Förutom alla tekniker från gult till brunt som man skall kunna teknikerna på både vänster och höger sida.