Inom budosporterna används en hel del japanska ord och termer. Här är några man kan stöta på.

Detta är i flera fall en förenklad översättning till svenska, anpassad till hur vi använder begreppen inom bl a jiujitsu. Den exakta innebörden av japanska ord och termer är ofta mer komplex och beroende av sammanhanget.

Grundläggande ord:

Dojo Träningslokal
Gi Träningsdräkt
Hajime Börja (en övning)
Yame Sluta, avbryt, avsluta påbörjad övning
Atemi Slag mot känsliga delar på attackerarens kropp
Dan Nivå (används för svart bälte)
O Stor
Ko Liten
Uchi Inre, insida
Soto Yttre, utsida
Nage Kast
Taoshi Fällning
Goshi Höft
Ude Arm
Kote Underarm
Harai Svepande
Morote Båda händer
Jodan Hög/övre del
Kuzure Variant, modifierad
Tai Kropp
Tori Försvarare
Uke Angripare

 

 

Räkneord

Ichi 1
Ni 2
San 3
Shi 4
Go 5
Roku 6
Shishi 7
Hachi 8
Ku 9
Ju 10
Niju 20
Sanju 30
Yonju 40
Goju 50
Rokuju 60
Shichiju 70
Hachiju 80
Kuju 90
Hyaku 100
Sen 1000

 

Fler ordlistor:

Japanese Terminology

http://www.gradera.nu/Home/Ordlista

http://www.laurinshorinjiryu.com/terms.htm (visserligen en karatesida, men orden är japanska och många är gemensamma med jiujitsu)