Medlemsavgift 200 kr per medlem och årTräningsavgift ungdom 450 kr per terminTräningsavgift vuxna 700 kr per termin
Betalas till bankgiro 276-4462

Betalas senast 31 januariFamiljer som är minst 3 tränande medlemmar erhåller familjerabatt på 100 kr per person och termin på träningsavgiften.

Klubben har även tagit beslut om att avsluta Sportadmin vilket innebär att vi denna terminen inte kommer att skicka ut fakturor via mejl, utan ber er om att betala avgifterna enligt info ovan.