Kallelse till årsmöte i Ängelholms Jiujitsuklubb AU

Datum: 2021-03-16

Tid: kl. 19.00

Plats: Industrigatan 6, Ängelholm