Knutpunkten nr 2 2021

På Svenska Jiujitsuförbundets hemsida finns alla tidigare tidningar att läsa.