Läs om sommarens läger och graderingar, bl a om Riksinstruktören Benny Ericsson som graderades till 8 Dan och Ängelholms egen Benny (Olsson) som graderades till Kyu (brunt bälte).

Tidningen Knutpunkten nr 3 2016 (pdf)

På Svenska Jiujitsuförbundets hemsida finns alla tidigare tidningar att läsa.