Se Jiujitsuförbundets aktuella lista här:  http://jiujitsu.nu/index.php/navigering/laeger

Februari
7-8 februari    Instruktörsläger i Linköping – Ladda ner inbjudan
21 februari     Regionsläger Ängelholm

Mars
14-15 mars   Riksläger Halmstad ”Vårläger”

Maj
1-3 maj    Specialläger, svartbältesläger i Roslagen/Österåker

—–

Håll också koll på listan på JK Seisin i Halmstad:  http://www.jkseisin.se/medlemsinfo/lagerlista/