Styrelse

Ordförande: Anders Brymell
Vice ordförande: Johnny Sjöström
Sekreterare: Anne-Maj Birgersson
Kassör: Göran Emanuelsson
Ledamot: Jesper Helgeson
Suppleant: Mikael Birgersson

Särskilda ansvarsområden

Gradering: Göran Emaunelsson
Johnny Sjöström
Information: Göran Emanuelsson
Webmaster: Jacob Eliasson
Materiel:
Dojo:

Revisorer

Bodil Clifford
Paul Kjällberg