Styrelse

Ordförande: Peter Berck
Vice ordförande: Johnny Sjöström
Sekreterare: Mikael Birgersson
Kassör: Göran Emanuelsson
Ledamot: Jesper Helgeson
Suppleant: Paul Kjällberg

Särskilda ansvarsområden

Gradering: Göran Emaunelsson
Johnny Sjöström
Information: Göran Emanuelsson
Webmaster: Elisabet Tilly
Materiel: Thomas Palmqvist
Dojo: Thomas Palmqvist

Revisorer

Anders Brymell
Bodil Clifford