Svenska Jiujitsuförbundets grundare, Ganso Kurt Durewall har avlidit.

Det är med stor sorg vi låter meddela att Ganso Kurt Durewall avled måndagen den 28 oktober kl. 21:00 efter ett hastigt insjuknande. Saknaden är mycket stor och tankarna går till Marja Nilson Durewall, Kurts barn och närmast anhöriga.

Erik Lorinder
Ordförande
Svenska Jiujitsuförbundet