I Ängelholms Jiujitsuklubb tränar vi Jiujitsu enligt Durewall-systemet. Detta är en självförsvarsform som skapades i Sverige av Kurt Durewall på 1950-talet. Durewall skapade då ett unikt system för självförsvar som ryms inom det svenska rättsväsendet, med en strävan som ligger i att kunna försvara sig, samtidigt som man håller sig inom etiska och juridiska gränser för självförsvar och nödvärn.

Vi lever idag i ett samhälle där vi riskerar att åtalas för misshandel om vi skadar någon, även om det sker i självförsvarssyfte. Detta tillsammans med att man i många fall vill kunna försvara sig utan att skada angriparen, till exempel om man blir angripen i tjänsten eller av någon man känner. Man ska aldrig behöva avstå från att försvara sig på grund av detta. Genom att träna Jiujitsu enligt Durewall-systemet får man ett redskap att försvara sig med om man skulle behöva det, som innebär att man har goda chanser att göra det utan att skada sin angripare.

Att inte skada sin angripare har även fördelar i form av att man undviker att trappa upp situationen, vilket lätt händer om man tillfogar smärta på sin angripare, som då i många fall blir ännu aggressivare. Kan man undvika detta har man mycket större chanser att hålla situationen lugn och därmed också större möjligheter att komma från platsen oskadd.