Det är roligt att träna jiujitsu!

Ungdomsträning jiujitsu

Träningen består av självförsvarsträning varvat med mycket fysisk aktivitet. Ungdomarna lär sig också att visa hänsyn och respektera träningskamraterna, allt enligt principerna i Durewalls jiujitsu.

Grundteknik

Ungdomarnas träning är uppbyggd på samma grundtekniker som den för vuxna men träningen är anpassad och tar hänsyn till att kroppen inte är färdigutvecklad i den åldern. Vissa typer av övningar som kan vara påfrestande för lederna är därför uteslutna ur ungdomsträningen. Även försvar mot strypningar är anpassad.

Som nybörjare börjar man med att lära sig att falla på rätt sätt och att komma ur fasthållningar. Därefter lär man sig mer avancerade tekniker.

Gradering 2013

Gradering 2013

Även ungdomar blir graderade och får diplom efter klarat test!

 

Aktivitet förebygger

Ängelhoms Jiujitsuklubb har under flera år också medverkat i skolans satsning Aktivitet förebygger.

Aktivitet förebygger är ett samarbete mellan skola och föreningar där det förebyggande arbetet sätts i fokus.

Eleverna har aktivitet 60 min en gång i veckan och är i samma förening 10 veckor i sträck, vilket innebär att varje elev får prova på tre aktiviteter under ett läsår.

Det övergripande målet är att förbättra ungdomars fysiska och psykiska hälsa. Aktivitet förebygger strävar också efter att allt fler ungdomar vill söka sig till föreningslivet.

fb-aktivitetforebygger-vt2016

 Medlemskap i föreningen

När det gäller barn och ungdomar ber vi målsman att fylla i formuläret Ansökan om medlemskap.