Hej alla träningssugna jiujitsukas.

Efter en lång vårtermin som påverkades märkbart av Covid-19 pandemin, börjar äntligen höstterminens uppstart att närma sig.

Efter att ha studerat FHM och Svenska Jiujitsuförbundets riktlinjer, anser vi att vi kan starta upp träningen igen, om än i något modifierad form.

Vi kommer att starta upp sommarträning tisdagen den 18/8 kl 18.30 för alla (barn, ungdom, vuxna).
Detta kommer att bedrivas utomhus, och vi samlas på grusparkeringen till Klitterhus. Anmälan skall göras i vår Messenger grupp ”Torsdagsträning” eller via mail till info@ejjk.com.
Ansvarig instruktör kan ställa in träningen vid för få anmälda, eller ändra plats vid otjänligt väder.

Om man önskar bli tillagd i Messengergruppen, går det bra att skicka ett mail till info@ejjk.com eller ett PM via vår facebook sida ”Ängelholms Jiujitsuklubb”.

Ordinarie träning startar tisdagen den den 1/9
kl 18.00-19.00 barn/ungdom.
kl 19.00-20.30 vuxna.
Denna träning kommer att bedrivas utomhus eller i dojon på Skolgatan 11, beroende på väder.
Samling sker dock alltid vid dojon, rekommenderad klädsel är Gi eller annan träningsklädsel om man ej har Gi.

Tisdagen den 8/9 kommer vi att ha information, uppvisning och prova på för nya kl 18.30. Alla nuvarande medlemmar samlas kl 18.00 för genomgång.

Till samtliga träningar gäller givetvis att man kommer endast om man känner sig fullt frisk och har varit symptomfri i minst 48 timmar. Man kommer färdigombytt till träningen och tvättar händer och fötter innan träningen börjar. Klubben kommer se till att det finns handsprit tillgängligt.

Vi kommer att följa FHM:s riktlinjer och vid eventuella förändringar av läget kommer vi att anpassa träningen utifrån detta.

Styrelsen
Ängelholms Jiujitsuklubb AU
Skolgatan 11, 262 31 Ängelholm