Kommande händelser inom Ängelholms Jiujitsuklubb och Svenska Jiujitsuförbundet.

Händelserna finns också i en kalender