2012

SOMMARLÄGRET SJF
26-27juni
Sommarläger för ungdomar
Katrineberg, Falkenberg

27 juni-1 juli
Årets sommarläger
Katrineberg, Falkenberg

Augusti

September
1-2 september
uppstartsläger på resp. klubb

29-30 september
Aspirant- Instruktörsläger, Ängelholm

Oktober
20-21 oktober
Riksläger, Stockholm

November
17-18 november
Riksläger, Uddevalla

December
8-9 december
Julläger, Göteborg