Fem av föreningens medlemmar åkte i lördags till Snöstorp utanför Halmstad för att vara med på klubbläger som ordnades av JK SEISIN, med Kurt Durewall som inbjuden instruktör.

Klubbläger i Halmstad 3 nov 2012

Från Ängelholm deltog Benny, Bodil, Spencer, Peter och Elisabet T.