Ängelholms Jiujitsuklubb startades upp på Södra Utmarkens skola i slutet av 1970-talet. 1978 gick vi med i Svenska Jiujitsuförbundet.

Efter ett tag anskaffades egna lokaler på Södra Industriområdet, nuvarande Engelholmsglass. Då fastigheten såldes, fick vi söka nya lokaler och under ett halvår tränade vi på Parkskolan. Under tiden renoverade vi vår nuvarande lokal på Industrigatan 6, f d Tudors batteri-fabrik. Sommaren 1998 blev vi ”sambo” med Engelholms Shotokan Karateklubb. Sedan dess hålls träning 6 dagar i veckan i våra lokaler.

Under åren har klubben fostrat ett 10-tal svartbälten och idag är vi ca 50 medlemmar, varav 7 svartbälten. Klubben har också ett stort utbyte med andra jiujitsuklubbar.

Vi är en ideell förening och bedriver träning för både vuxna och barn.