sjf-logga-173x218Ängelholms Jiujitsuklubb är medlem i Svenska Jiujitsuförbundet och vi tränar jiujitsu enligt Durewall-systemet. Detta är en självförsvarsform som skapades i Sverige av Kurt Durewall på 1950-talet. Durewall skapade då ett unikt system för självförsvar som ryms inom det svenska rättsväsendet, vilket innebär en strävan att kunna försvara sig effektivt samtidigt som man håller sig inom etiska och juridiska gränser för självförsvar och nödvärn.

Vi lever idag i ett samhälle där vi riskerar att åtalas för misshandel om vi skadar någon, även om det sker i självförsvarssyfte. I många fall vill man också kunna försvara sig utan att skada angriparen, till exempel om man blir angripen i tjänsten eller av någon man känner. Man ska aldrig behöva avstå från att försvara sig på grund av detta. Genom att träna Jiujitsu enligt Durewall-systemet får man ett redskap att försvara sig med om man skulle behöva det, med goda chanser att göra det utan att skada sin angripare.

Att undvika att skada sin angripare kan också vara en fördel genom att man undviker att trappa upp en konfliktsituation, vilket lätt händer om man tillfogar smärta. Angriparen blir då i många fall ännu aggressivare. Kan man undvika detta har man mycket större chanser att lugna ner situationen och därmed också större möjlighet att komma undan oskadd.

Huvudprincipen vi arbetar efter är att

med minsta möjliga kraft,
nå största möjliga effekt,

utan att förorsaka smärta eller skada.

Denna grundprincip vilar på sex delprinciper:

Skydd – innebär att du som försvarar dig skyddar dig före och under angreppet samt håller skydd efter det att angrepp eller försvar har avslutats. Man får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.

Balans – innebär att du som försvarar dig har full kontroll på din kropp under hela försvaret och ej låter den påverkas negativt av angriparens styrka och tyngd.

Rörelse – innebär att du som försvarar dig utnyttjar din rörelseförmåga, både för eget skydd och för att förändra angriparens position med hjälp av dennes tyngd, styrka och rörelseenergi.

Bestämdhet – innebär att du som försvarar dig, med ord, röst, kroppsspråk och med distinkta rörelser i dina tekniker är fast och beslutsam i ditt försvar.

Mjukhet – innebär att du som försvarar dig, använder minsta möjliga kraft genom att utnyttjar angriparens rörelse följer med eller går runt angriparens kraft.

Hänsyn – innebär att du som försvarar dig skall anpassa ditt försvar och din egen kraftinsats med hänsyn till angriparens grad av våld, ålder, kön och fysiska förutsättningar så att försvaret görs så humant som möjligt under rådande situation.

Vår jiujitsu kan man träna för motionens skull, för att lära sig självförsvar eller bara för att det är så roligt! Vi tävlar dock inte i detta system, vilket gör det trevligare att träna och stärker klubbgemenskapen.

Läs mer om Svenska Jiujitsuförbundet och Durewallsystemet:  www.jiujitsu.se