Träningen leds av instruktörer med många års erfarenhet.

Göran Emanuelsson
Foto: Henrik Bengtsson

Göran Emanuelsson – 5 Dan – Daninstruktör

Född: 1949
Bäst med jiujitsu: Motion och skydd

Jesper Helgesson
Foto: Henrik Bengtsson

Jesper Helgeson – 3 Dan – Förbundsinstruktör

Född: 1974
Bäst med jiujitsu: Mångsidig träning där individen kan utvecklas i sin egen takt.

Bodil Clifford
Foto: Henrik Bengtsson

Bodil Clifford – 3 Dan – Tränare

Johnny Sjöström
Foto: Henrik Bengtsson

Johnny Sjöström – 2 Dan – Specialinstruktör

Född: 1946
Bäst med jiujitsu: Mångsidigheten, ”Det är bra för hela mig”
Anders Brymell

Anders Brymell

Anders Brymell – 2 Dan – Tränare

Född: 1960
Bäst med jiujitsu: Fysiskt och mentalt utvecklande

Thomas Palmqvist
Foto: Henrik Bengtsson

Thomas Palmqvist – 1 Dan – Tränare

Född: 1950
Bäst med jiujitsu: Motion, rörelse, säkerhet och skydd

Stefan Lejon
Foto: Henrik Bengtsson

Stefan Lejon – 1 Dan – Tränare

Född: 1968
Bäst med jiujitsu: Mental träning